G 248: Nậm Phượng Lành tít cao 13,5cm vòng bụng 24cm. Đồ già men khoẻ, vẽ công bút tơ tóc. Bảo hành chuẩn đồ chuẩn cổ
Giá: zalo 0975689678