G 260: Rất già và thần thái. Tượng ông Lộc Gốm Bát Tràng. Cao 52cm. Men rạn. Tình trạng lành.
Giá inbox 0975689678