Thích ○○○ 

Ấm trà vẽ Hà Tiên Cô Trung Hoa Dân Quốc

Đăng lúc 14:28 04/10/2018 ○ Cập nhật lúc 16:19 17/04/2019 ○ Đăng tại HCM
huỳnh chí thanh 80
Địa chỉ: Quận 8 - HCM
Điện thoại: 07747 
Kính phố giao lưu ấm trà Trung Hoa Dân Quốc 1912-1949,vẽ Hà Tiên cô rất đẹp

Ghi chú
NGAN HANG AGRIBANK-CHI NHANH NAM HOA
STK 6221 2050 55457
NGAN HANG VIETCOMBANK-CHI NHANH VINH LOC
STK 050 10000 34170
CTK HUYNH CHI THANH

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo