Tổng quan chung hình 3 bộ trà bãi nhật bản.
6413
1/Giá ĐÃ GIAO LƯU.từng bộ xem phía dưới nhé.Cám ơn.
64006396 BO TRA 4 CHUNG6397

EM KHÔNG SHIP COD,ANH EM THÔNG CÃM NHÉ.
GIÁ CHƯA BAO GỒM PHÍ SHIP BƯU ĐIỆN - VIETEL NHA ANH EM.
Giá ĐÃ GIAO LƯU..Bao ship.Bao gồm 1 bình trà và 4 chung trà Anh em Xin đừng mặc cã.
Anh em xem tin có nhu cầu,xin a lô.01222444668.Cám ơn.
Mắt em lão rồi,thấy chữ mờ mờ.KHÔNG SMS.Bác nào quan tâm thì xin a lô.CÁM ƠN.
Giao Dịch.Đường 22 Số 312/43G Vĩnh Hội.P4.Q4.tpHCM.(cuối đường 22.Cafe Phương Thảo.ALÔ)

2/ ĐÃ GIAO LƯU.Giá từng bộ xem phía dưới nhé.Cám ơn.
641164076410641264086409

EM KHÔNG SHIP COD,ANH EM THÔNG CÃM NHÉ.
GIÁ CHƯA BAO GỒM PHÍ SHIP BƯU ĐIỆN - VIETEL NHA ANH EM.
Hàng bãi nhật bàn.Bộ Trà 5 chung,màu sắc trang nhã,đẹp nhé.
Giá ĐÃ GIAO LƯU..Bao ship 1 bình trà và 5 chung trà Anh em Xin đừng mặc cã.
Anh em xem tin có nhu cầu,xin a lô.01222444668.Cám ơn.
Mắt em lão rồi,thấy chữ mờ mờ.KHÔNG SMS.Bác nào quan tâm thì xin a lô.CÁM ƠN.
Giao Dịch.Đường 22 Số 312/43G Vĩnh Hội.P4.Q4.tpHCM.(cuối đường 22.Cafe Phương Thảo.ALÔ)
3/ĐÃ GIAO LƯU. Giá từng bộ xem phía dưới nhé.Cám ơn.
640364016402640464056406
GIÁ KHÔNG BAO GỒM PHÍ SHIP BƯU - VIETTEL VÀ EM KHÔNG SHIP COD.
EM CÓ GHI GIÁ CỤ THỂ RỒI,XIN ĐỪNG MẶC CÃ CÁM ƠN ĐÃ ŨNG HỘ.
Hàng bãi nhật bàn.Bộ Trà 4 chung,màu sắc trang nhã,đẹp nhé.
Giá ĐÃ GIAO LƯU.Bao ship 1 bình trà và 5 chung trà Anh em Xin đừng mặc cã.
Anh em xem tin có nhu cầu,xin a lô.01222444668.Cám ơn.
Mắt em lão rồi,thấy chữ mờ mờ.KHÔNG SMS.Bác nào quan tâm thì xin a lô.CÁM ƠN.
Giao Dịch.Đường 22 Số 312/43G Vĩnh Hội.P4.Q4.tpHCM.(cuối đường 22.Cafe Phương Thảo.ALÔ)