giao lưu khay trà xưa vẽ tích tùng tiên tuyệt đẹp kt dài 29,cm ngang 19,cm cao 3,cm bị sứt bàng hạt gạo ở thành đã sửa còn lại lành tuyệt đối kính mời