Bán bình trà thời bao cấp hàng lưu kho chưa qua sử dụng, vẽ tay có 40 bình mua hết giá tốt, thich hợp sưu tầm sử dụng, deco trang trí 
Zalo: 01226218163 Tiệm Hoàng Thiên, HotLine: 0905867943 
Bán Tiền Cổ Việt Nam -2$ Cổ May Mắn - Đồ Bao Cấp - Gốm Xưa - Kỷ Vật Chiến Tranh - Zalo: 01226218163 Đà Nẵng.
CHUYÊN TƯ VẤN TRANG TRÍ CÁC QUÁN ĂN VÀ CAFE THỜI KÌ CHIẾN TRANH (TRƯỚC GIẢI PHÓNG) & THỜI KÌ BAO CẤP ( SAU GIẢI PHÓNG)
Hot line: 0905867943.