Thích ○○○ 

Ấm trà lái thiêu màu 22cm 5 lít Tùng Hạc Diên Niên Bách Niên Giai Lão zalo: 0776218163

Đã bán
Đăng lúc 22:45 10/03/2019 ○ Cập nhật lúc 22:34 23/03/2019 ○ Đăng tại Đà Nẵng
Hoàng Thiên 3
Địa chỉ: Đà Nẵng - Đà Nẵng
Điện thoại: 07762 
Giao lưu ấm trà Lái Thiêu màu cao 22cm dung tích 5 lít Tích “ Tùng Hạc Diên Niên Bách Niên Giai Lão “ lành tích men rạng theo năm tháng cực hiếm
Ai quan tâm liên hệ zalo: 0776218163 Tiệm Hoàng Thiên - Đà Nẵng.
Bán Tiền Cổ Việt Nam -2$ Cổ May Mắn - Đồ Bao Cấp - Gốm Xưa - Kỷ Vật Chiến Tranh - Zalo: 0776218163 Đà Nẵng.
CHUYÊN TƯ VẤN TRANG TRÍ CÁC QUÁN ĂN VÀ CAFE THỜI KÌ CHIẾN TRANH (TRƯỚC GIẢI PHÓNG) & THỜI KÌ BAO CẤP ( SAU GIẢI PHÓNG)
Hot line: 0905867943.t — tại Tiệm Hoàng Thiên.

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo