BỘ TÁCH TRÀ, CAFE GỐM NHẬT, MỚI CHƯA SỬ DỤNG
BỘ GỒM 1 BÌNH TRÀ, 1 HỦ ĐỰNG ĐƯỜNG VÀ 5 TÁCH

giá  600k