Kính phố bộ trà da chu lành lặn rất xinh.

Kích thước: Ấm cao 7,5cm (cả nắp); Ly rộng 4,5cm cao 4cm; Khay trái đào dài 24cm, rộng 17cm.