2 chậu BH xưa cũ
tình trạng lành tích
cái chữ nhật dáng trầm tư kích thước cao 7.5cm, 22x15cm
chậu vuông kích thước cao 8cm, 15x15cm
giá 850k/ 2 cái
0943799989