Mini gốm tàu
400/1 bộ 3 chậu
Đặc biệt chốt 2 bộ tổng 6 chậu
Giá giật mình 
Chỉ còn 650k bao sip
Các bác nhanh tay chốt ạ