Thích ○○○ 

Chò Biên Hòa và Dĩa Loại Lớn (B)

Đăng lúc 16:21 22/04/2018 ○ Cập nhật lúc 14:44 16/04/2019 ○ Đăng tại Sóc Trăng
angie 39
Địa chỉ: sóc trăng - Sóc Trăng
Điện thoại: 070.290. 
Không nhận dịch vụ COD.
Khi nhận được chuyển khoản qua ngân hàng, trong vòng 24 giờ sẽ gửi đồ.
Món đồ gửi đúng như hình mô tả.

Ghi chú
ĐOÀN THỊ HUỆ
VCB chi nhánh Sóc Trăng TK : 0321 000 623 383
BIDV chi nhánh Sóc Trăng TK : 3101 0000 477 816
đt : 070.290.7298
Cập nhật lúc 19:43 18/02/2019  ○○○
B30 - Đĩa Phụng lớn lành nguyên - giá k(đã bán)B31 - Đĩa Phụng lớn, có lần tóc nhẹ nhìn không thấy  - giá 350k


B32 - Chò, đế lục giác, lành nguyên - giá 920k 
B33 - Chò, đế tròn, lành nguyên - giá 820k 
Cập nhật lúc 12:37 24/04/2018  ○○○
B34 - Bình Trà trắng xanh Sơn Thủy lành nguyên - giá 210k B35 - Bình Trà Song Mã, có khờn miiệng tí - giá 195k 
B36 - Bình Trà Ông Thọ Cô Tiên, lành nguyên - giá 195k 


B37 - Bình Trà song hỷ lành nguyên - giá 140k 
Cao 12cm, đế 10,5cm  

Đăng lúc 15:08 23/04/2018  ○○○
B38 - Cặp dĩa con gà, loại trẹt lành nguyên - giá 150k 


B39 - Cặp dĩa con gà lành nguyên - giá 140k 


B40 - Cặp dĩa con gà lành nguyên - giá 140k 


B41 - Cặp dĩa con gà lành nguyên - giá 140k 


B42 - Cặp dĩa con gà lành nguyên - giá 140k 


B43 - Cặp dĩa con gà lành nguyên - giá 140k 


B44- Dĩa có đế, bị khờn miệng - giá 230k 
Cao 13cm , ngang 24,5cm B45 - Dĩa có đế lành nguyên - giá 300k 
Cao 13cm , ngang 24,5cm 

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo