BIB2/ BÌNH BÔNG ĐẸP CỰC KỲ (DÁN KEO TỪ MIỆNG ĐẾN ĐẾ BÌNH Ở MẶT SAU - MẶT KHÔNG CÓ HỌA TIẾT, DÁN KEO KHÓ THẤY NHƯ HÌNH). 450.000 CHƯA SHIP.