BITHU1/ XIN GIAO LƯU BÌNH THỦY, NGOÀI GỐM, LÒNG TRONG THỦY TINH (MẺ NẮP NHƯ HÌNH). 400.000 CHƯA SHIP.