Thích ○○○ 

TL- Giao lưu phần 1 (Ngày 22.11)

Đăng lúc 21:30 22/11/2017 ○ Cập nhật lúc 11:55 17/02/2019 ○ Đăng tại HCM
Ho Chi 60
Địa chỉ: Quận 7 - HCM
Điện thoại: 0976 79 
KÍNH PHỐ CÁC MÃ SỐ NHƯ HÌNH. GIÁ CHƯA TÍNH PHÍ VẬN CHUYỂN Ạ. 

TL1/ 14 MÓN, CÓ 1 MÓN BỊ MẺ XÍU NHƯ HÌNH. GIÁ 1.750K
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TL2/ BÌNH TRÀ MẺ VÀNH NHƯ HÌNH. 1.150K
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TL3/ 1.850K
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TL4/ ĐÃ GL

TL5/ 1.300K
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TL6/ ĐÃ GL

TL7/ MIỆNG VÀ QUAI DÁN KEO. 400K
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TL8/ MẺ Ở MIỆNG XÍU. 600K
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TL9/ LẰN TÓC 1 XÍU. 500K
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TL10/ TÓC NHƯ HÌNH. 370K
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TL11/ ĐÃ GL

TL12/ MẺ PHÍA DƯỚI XÍU. (ĐÃ NHẬN GẠCH)

TL13/ LẰN NHƯ HÌNH. (ĐÃ NHẬN GẠCH)

TL14/ MẺ MIỆNG ĐẬY NẮP LẠI KO THẤY. 200K
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TL15/ 90K
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TL16/ 
(ĐÃ NHẬN GẠCH) 


TL17/ MẺ DƯƠÍ CHÂN. 
(ĐÃ NHẬN GẠCH)

TL18/ TÓC NHƯ HÌNH. 
(ĐÃ NHẬN GẠCH) 
 

TL19/  ĐÃ NHẬN GẠCH
 

 

 

 

 

TL20/ 
(ĐÃ NHẬN GẠCH) 

TL21/  ĐÃ  GL

TL22/  ĐÃ GL

TL23/ VÒI BỊ XÍU XIU NHƯ HÌNH. 
(ĐÃ NHẬN GẠCH)

Chữ ký
Tài khoản ngân hàng: Hồ Đắc Thị Quỳnh Chi
+ Số tài khoản: 6170 205 1234 25, ngân hàng NN&PTNT (Agribank) - Chi nhánh 7, HCM
+Số tài khoản: 0181 003 4961 05, ngân hàng Ngoại Thương (Vietcombank) - Chi nhánh Nam Sài Gòn
+Số tài khoản: 3101 0000 853 656, ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển (BIDV) - Chi nhánh HCM
+Số tài khoản: 0103 606 200, ngân hàng Đông Á - Chi nhánh HCM

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo