Thích ○○○ 

Giao lưu chiếc Mai Bình của tàu vẽ Sơn Thủy rất đẹp

Đăng lúc 18:56 27/02/2016 ○ Cập nhật lúc 23:15 14/03/2019 ○ Đăng tại Nam Định
phung dac binh 30
Địa chỉ: 27 minh khai - Nam Định
Điện thoại: 09155 
Giao lưu chiếc Mai Bình màu Xanh Chàm của tàu vẽ Sơn Thủy rất đẹp
KT: Cao 48cm, vòng bụng 68cm, đk miệng 8cm, đk trôn 13cm
Mai Bình rất đẹp, cốt dày vẽ tay hoàn toàn và lành tuyệt đối
Ghi chú
Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt nam ( Vietcombank ) chi nhánh Nam Định
Số tài khoản: 0831000017259
Chủ tài khoản: Phùng Đắc Bình

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam(Agribank) chi nhánh Nam Định
Số tài khoản: 3201205111694
Chủ tài khoản: Phùng Đắc Bình

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo