Thích ○○○ 

Cặp chim BH trổ đồng ( Đã giao lưu )

Giá bán: 6.000.000 ₫
Đăng lúc 18:24 20/06/2018 ○ Cập nhật lúc 07:11 08/03/2019 ○ Đăng tại HCM
MsDuy 123
Địa chỉ: 413 Bui tu toan Binh Tan - HCM
Điện thoại: 09061 
Giao lưu anh em một cặp chim to đùng hàng BH đã trổ đồng bao đẹp cốt già như trái cà cầm nặng ,nhìn gốc nào cũng đẹp
Giao lưu 
Ảnh em nào sở hữu được cặp chim này là đỉnh

Nhìn gốc nào cũng đẹp


Ghi chú
NGUYEN TUONG DUY NGAN HANG VIETCOMBANK CHI NHANH BINH TAY
SO TAI KHOAN 0251 0027 34331

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo