giao lưu phố đôi bình mầu vàng hoàng đế  vẽ tích thuỷ mạc  hàng tầu vẽ tay cả bốn mặt rất đẹp kt cao 43, cm vuông 15, cm miệng chôn 12, cm lành tuyệt đối kính mời