giao lưu đôi bình tầu cũ vẽ tích bát tiên quá hải  hàng giang tây vẽ nổi đôi bình đăng đối rất đẹp cao 45, cm vòng bụng 71, cm miệng 15, cm chôn 14, cm lành  tuyệt đối kính mời