Bán Tượng Quan Công cao 43cm hàng lưu kho lành tích, có mộc, Làng Gốm Biên Hoà Thập Niên 75-80, rất đẹp. ( hàng lưu kho chưa qua thờ cúng hay sử dụng )
Bán Tiền Cổ Việt Nam -2$ Cổ May Mắn - Đồ Bao Cấp - Gốm Xưa - Kỷ Vật Chiến Tranh - Zalo: 01226218163 Đà Nẵng.
CHUYÊN TƯ VẤN TRANG TRÍ CÁC QUÁN ĂN VÀ CAFE THỜI KÌ CHIẾN TRANH (TRƯỚC GIẢI PHÓNG) & THỜI KÌ BAO CẤP ( SAU GIẢI PHÓNG)
Hot line: 0905867943.