Thích ○○○ 

Chậu ngựa kéo xe, loại lớn

Đăng lúc 22:13 15/03/2019 ○ Cập nhật lúc 19:06 25/03/2019 ○ Đăng tại HCM
Lương Phước Hưng 2
Địa chỉ: 110/41a Âu Dương Lân phường 3 quận 8 - HCM
Điện thoại: 09067 
Chậu ngựa kéo xe, loại lớn, ngang 50 cm, cao 45cm, bị re nhẹ trên miệng


Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo