Thích ○○○ 

Gl cặp cò Thành Lễ, có mộc, lổi nhẹ vài vết răn theo thời gian và mõ một con bị gãy dán lại. Cao 73cm

Đăng lúc 23:01 05/09/2018 ○ Cập nhật lúc 08:36 18/03/2019 ○ Đăng tại HCM
Trần hiền sĩ 9
Địa chỉ: TP hcm - HCM
Điện thoại: 09711 
 

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo