Thích ○○○ 

Gl bình cổ thành hoá dáng mai bình siêu hiếm, bị thuở bình nhẹ cao 32cm . Miệng 14cm

Đăng lúc 23:23 12/11/2018 ○ Cập nhật lúc 22:32 15/03/2019 ○ Đăng tại HCM
Trần hiền sĩ 9
Địa chỉ: TP hcm - HCM
Điện thoại: 09711 

1 Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Cập nhật lúc 17:16 21/02/2019  ○○○
nguyen duc hoang (29)
Địa chỉ: 168 Máy Tơ Tp Nam Định
Điện thoại: 09041 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
giá sao em
Báo cáo