Thích ○○○ 

Gl bình tàu màu cổ lành tít tích người tk 18

Đã bán
Đăng lúc 18:10 28/12/2018 ○ Cập nhật lúc 13:35 23/03/2019 ○ Đăng tại HCM
Trần hiền sĩ 9
Địa chỉ: TP hcm - HCM
Điện thoại: 09711 

2 Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Cập nhật lúc 18:56 06/03/2019  ○○○
Lê Thành Quang (8)
Địa chỉ: Quận Tân Phú
Điện thoại: 09386 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Xin giá bác nhé.
Cập nhật lúc 18:55 06/03/2019  ○○○
Lê Thành Quang (8)
Địa chỉ: Quận Tân Phú
Điện thoại: 09386 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Xin giá bác
Báo cáo