Giao lưu tượng gỗ của Thành Lễ như hình. Giá: 19 triệu.