Đôi bình hút lộc vẽ tay sứ tàu cao 18 cm
Giá 800/đôi