MS G 113. Bộ tứ bình Tùng - Cúc - Trúc - Mai. Bình thấu quang. Hàng Dáng đẹp nét vẽ tơ tóc công bút

Bình cao 24cm.  

Giá 600k
 

MS G 114. Bộ tứ bình Sơn thủy hữu tình. Bình thấu quang. Hàng dáng đẹp, nét vẽ tơ tóc, công bút
Bình cao 24cm. 
Giá 600k