G 194: 3 đĩa Nhật vẽ hoa lành hoàn hảo
Đường kính 12-13cm
Giá 100k