Giao lưu thủy trì chu đậu vớt biển vẽ chim ,đk: 6cm , cao: 5,5cm , bao ship , tất cả như hình