Bình Tàu xưa . cũng trên 4 chục năm. 
Vẽ khắc cả đầm Sen kín bình. Nét vẽ thanh thoát nhẹ nhàng. 
Cao 41cm . vòng bụng 88cm . miệng 10cm .
Lành tít. 
Giao lưu 1300k