Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Thành viên khác nhận xét Nguyễn Thị Ngọc Kiều
Điểm uy tín: 6
Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 6
 Đánh giá tốt: 6
 Đánh giá bình thường: 0
 Đánh giá không tốt: 0
STT Nội dung Người nhận xét Lúc
1 Uy tín chất lượng Lê Đức Khôi  (213 )
08:42 18/12/2018
2 Đã giao lưu rất OK uy tín nhanh gọn Chế Đông  (282 )
18:07 25/11/2018
3 Đã giao lưu rất OK vui vẻ Lê Xuân Nghĩa  (254 )
11:36 08/11/2018
4 Giao dịch uy tín . Nhanh gọn . Trần hiền sĩ  (9 )
16:43 29/05/2018
5 Giao dịch uy tính , giúp đở nhiều TV . Huỳnh Cao Minh  (6 )
16:48 15/12/2017
6 Giao dịch đúng hạn , uy tín . Lương Phước Hưng  (2 )
17:03 08/11/2017
Trang:    Trước  1   Sau