huỳnh chí thanh 80
Mã số thành viên: 105343
Tham gia từ: 12/01/2013
Điện thoại: 07747
Địa chỉ: Quận 8 - Tp. Hồ Chí Minh
Đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy, khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau.
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Thủy bồn gốm Nam Bộ

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 15:08 08/06/18  ○ Cập nhật lúc 13:01 Hôm nay
Ấm trà vẽ Hà Tiên Cô Trung Hoa Dân Quốc

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 14:28 04/10/18  ○ Cập nhật lúc 13:01 Hôm nay
Tu hú men ngũ thái

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 14:19 30/09/18  ○ Cập nhật lúc 13:01 Hôm nay
Châu Sen Biên Hòa

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 17:43 17/12/18  ○ Cập nhật lúc 13:27 19/02/19
Ấm trà hạt dưa lành tít chuẩn cổ

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 21:21 29/10/18  ○ Cập nhật lúc 13:27 19/02/19
 1 Bình Luận
Ống nhổ men rạn

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 18:33 04/10/18  ○ Cập nhật lúc 13:27 19/02/19
Ấm trà tàu men rạn

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 18:36 04/10/18  ○ Cập nhật lúc 17:31 18/02/19
Hủ trà bách hoa

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 14:23 30/09/18  ○ Cập nhật lúc 13:08 17/02/19
Khang hy vớt hòn cau

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 17:31 11/11/18  ○ Cập nhật lúc 12:59 15/02/19
Trái mướp tàu treo tường

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 17:18 14/10/18  ○ Cập nhật lúc 08:36 12/02/19
Cặp chén màu THDQ vẽ Nhị Tiên

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 16:13 04/10/18  ○ Cập nhật lúc 19:51 13/12/18
Bể cạn Đông Thanh tàu cổ

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 14:56 11/11/18  ○ Cập nhật lúc 11:23 13/12/18
Quan Nhị Ca cao 70cm,gốm tàu trước 1975

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 13:40 29/10/18  ○ Cập nhật lúc 18:30 27/11/18
Đĩa lót chậu tàu chuẩn cổ U19

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 16:15 04/10/18  ○ Cập nhật lúc 15:07 24/10/18
Đĩa tàu dk 38,5cm vẽ Mẫu Đơn Trĩ

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 13:16 23/10/18
Trang:    Trước  1   2   Sau