Quốc Thắng 44
Mã số thành viên: 109193
Tham gia từ: 02/03/2013
Điện thoại: 09839
Địa chỉ: Q 11 - Tp. Hồ Chí Minh
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Chung trà+ dia trà xưa, lành tít. 600k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 15:28 07/12/18  ○ Cập nhật lúc 06:14 24/03/19
Cặp tô long ẩn Nhật

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 11:48 13/09/18  ○ Cập nhật lúc 06:13 24/03/19
2 cặp dĩa Nhật xưa. 1tr4

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 10:15 08/11/18  ○ Cập nhật lúc 06:13 24/03/19
Lô bát đĩa HK xưa lành 100%, đk 19,21 va 22cm. 28 cai. 2tr

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 07:56 13/01/19  ○ Cập nhật lúc 17:26 19/03/19
Nắp long ẩn 10cm, bể đôi Đĩa LV 10cm, lành tít

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 08:59 25/12/18  ○ Cập nhật lúc 17:26 19/03/19
Đĩa Nam phong đk 28,5cm, lành 99,9%

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 08:50 29/01/19  ○ Cập nhật lúc 17:26 19/03/19
Cặp bình màu đăng đối vẽ cổ đồ, cao 28cm, lành 100%

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 18:47 15/03/19
Lô Dĩa Nhật lành.100k/1c

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 09:41 25/11/18  ○ Cập nhật lúc 13:09 15/03/19
 1 Bình Luận
Bộ trà lành 100%. 1tr5

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 09:07 28/12/18  ○ Cập nhật lúc 13:08 15/03/19
Ấm trà tàu cao 12,5cm, lành tít. 500k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 12:04 26/12/18  ○ Cập nhật lúc 13:08 15/03/19
GL 6 tách lẻ như hình, 10 món, tất vả lành 100%

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 14:01 06/12/18  ○ Cập nhật lúc 21:37 14/03/19
5 cai đk11,5cm, 2cai đk 10,5cm,

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 09:58 19/10/18  ○ Cập nhật lúc 21:37 14/03/19
Ngựa BH men trổ đồng.800k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 09:37 10/01/19  ○ Cập nhật lúc 18:33 14/03/19
3 dầm tống. 1000k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 08:39 29/11/18  ○ Cập nhật lúc 18:32 14/03/19
Bộ chân nến, xông trầm Nhật cao 13cm

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 06:43 28/09/18  ○ Cập nhật lúc 18:32 13/03/19
 1 Bình Luận
Trang:    Trước  1   2   3   Sau