Quốc Thắng (44)
Mã số thành viên: 109193
Tham gia từ: 02/03/2013
Điện thoại: 09839
Địa chỉ: Q 11 - Tp. Hồ Chí Minh
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Bình BH cao 49cm, lành 100%. 1tr2

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 10:30 04/06/18  ○ Cập nhật lúc 05:59 Hôm nay
 1 Bình Luận
GL 6 tách lẻ như hình, 10 món, tất vả lành 100%

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 14:01 06/12/18  ○ Cập nhật lúc 17:18 Hôm qua
Lo đo Tàu 4c lanh tít 1c tóc . Gia 700k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 09:41 18/10/18  ○ Cập nhật lúc 17:18 Hôm qua
Ngựa BH men trổ đồng

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 09:37 10/01/19  ○ Cập nhật lúc 15:54 Hôm qua
Bình con gà, đồ xưa, cao 30cm, lành 100%.900k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 08:39 13/01/19  ○ Cập nhật lúc 15:54 Hôm qua
Bình LT cao 30cm, lành 100%. 1tr3

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 21:20 02/01/19  ○ Cập nhật lúc 15:54 Hôm qua
Ống đũa. 700k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 18:43 27/11/18  ○ Cập nhật lúc 13:11 14/01/19
Chậu , Cao 12cm 14,5cm, toàn lành. 500k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 08:44 29/11/18  ○ Cập nhật lúc 13:11 14/01/19
Bo tra TQ lành 100%. 2trieu

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 10:20 27/12/18  ○ Cập nhật lúc 07:56 13/01/19
5 cai đk11,5cm, 2cai đk 10,5cm,

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 09:58 19/10/18  ○ Cập nhật lúc 07:56 13/01/19
Lô bát đĩa HK xưa lành 100%, đk 19,21 va 22cm. 28 cai. 2tr

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 07:56 13/01/19
Bình con gà, đồ xưa, lành 100%.900k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 10:59 19/12/18  ○ Cập nhật lúc 20:10 12/01/19
3 dầm tống. 1200k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 08:39 29/11/18  ○ Cập nhật lúc 18:30 10/01/19
Cặp ống Nhật cao 22cm va 30cm, toàn lành. 2tr

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 09:42 10/01/19  ○ Cập nhật lúc 18:30 10/01/19
Đồng hồ để bàn đẹp.chay tốt. 400k

Phố Đồng Hồ  ○ Đăng lúc 08:44 13/11/18  ○ Cập nhật lúc 18:29 09/01/19
Trang:    Trước  1   2   3   4   Sau