THĂNG DỰC NGUYÊN (16)
Mã số thành viên: 122561
Tham gia từ: 08/07/2013
Điện thoại: 09785
Địa chỉ: Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
TRÌNH GÀ CÔNG NGHIỆP-CHỈ NUÔI LẤY THỊT
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
MS06: Giao lưu Pho Quan Âm

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 11:40 13/01/19
Đã giao lưu ! Thanks Bác

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 19:31 07/01/19  ○ Cập nhật lúc 21:21 10/01/19
MS02: Ấm men Cle
1.000.000 ₫


Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 21:10 03/01/19  ○ Cập nhật lúc 22:23 09/01/19
MS03: Giao lưu bát vẽ rồng
500.000 ₫


Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 22:52 03/01/19  ○ Cập nhật lúc 22:22 09/01/19
MS05: Giao lưu lọ hít đề tài Xuân Cung

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 17:16 09/01/19
MS17: Ống bút vẽ mầu
1.000.000 ₫


Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 20:23 05/12/18  ○ Cập nhật lúc 20:26 05/12/18
MS1: Tượng Di Lặc tử sa (500K)

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 12:20 09/11/18  ○ Cập nhật lúc 20:18 05/12/18