Trương minh toàn 53
Mã số thành viên: 135943
Tham gia từ: 28/11/2013
Điện thoại: 09840
Địa chỉ: Mỏ cày bắc ben tre - Bến Tre
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Lọ Đông thanh tam lân( chuẩn cổ)

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 10:47 Hôm nay
Lọ BH xưa già chát 1000k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 08:19 12/04/19  ○ Cập nhật lúc 20:51 18/04/19
Voi xưa 1700k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 20:44 18/04/19
Lọ đông thanh ( chuẩn cổ) 5000k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 14:10 08/04/19  ○ Cập nhật lúc 08:50 18/04/19
Vơ gach gl lại Lọ BH xưa 59cm 2300k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 16:59 09/04/19  ○ Cập nhật lúc 08:50 18/04/19
 1 Bình Luận
Lọ BH XƯA già chát 2000k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 18:44 11/04/19  ○ Cập nhật lúc 07:32 12/04/19
Lọ BH xưa 46cm 2000k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 13:44 11/04/19  ○ Cập nhật lúc 13:45 11/04/19
Chậu lái thiêu xưa. Lành tit 1800k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 21:14 10/04/19  ○ Cập nhật lúc 06:08 11/04/19
Song tâm Nhật xưa. Đẹp 3300k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 07:36 29/03/19  ○ Cập nhật lúc 07:40 02/04/19
Lục giác BH xưa già 1200k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 15:40 31/03/19  ○ Cập nhật lúc 09:30 01/04/19
Lọ chim hoa đẹp

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 08:26 01/04/19
Lân cây mai. 2000k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 08:11 29/03/19  ○ Cập nhật lúc 16:33 29/03/19
BH xưa mộc đona 2000k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 20:15 25/03/19  ○ Cập nhật lúc 08:18 26/03/19
Lọ lái thiêu đẹp. 46cm 2300k
2.300 ₫


Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 17:41 25/03/19  ○ Cập nhật lúc 08:15 26/03/19
Lọ Nam Phong 3000k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 17:39 25/03/19  ○ Cập nhật lúc 19:18 25/03/19
Trang:    Trước  1   2   3   Sau