Trương minh toàn 53
Mã số thành viên: 135943
Tham gia từ: 28/11/2013
Điện thoại: 09840
Địa chỉ: Mỏ cày bắc ben tre - Bến Tre
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Lọ BH xưa 1600k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 21:41 Hôm nay
5 muỗng Tàu lành 750k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 19:17 Hôm nay
Lân cây mai loại to.

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 11:33 17/02/19
Lọ Lái thiêu đẹp.

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 09:37 17/02/19
Lọ Biên Hòa đẹp 2500k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 15:52 05/02/19  ○ Cập nhật lúc 17:33 14/02/19
Lọ BH XƯA sâu tuổi. 48cm GL 2200k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 17:04 11/02/19  ○ Cập nhật lúc 17:33 14/02/19
Binh tung cò đẹp. 46.5cm 2500k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 11:36 13/02/19