phung dac binh 30
Mã số thành viên: 186059
Tham gia từ: 13/04/2015
Điện thoại: 09155
Địa chỉ: 27 minh khai - Nam Định
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Giao lưu pho tượng Thần Trà men chảy của tàu rất đẹp

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 22:33 31/10/17  ○ Cập nhật lúc 23:16 Hôm qua
Giao lưu đôi Chóe Bách Hạc màu xanh ngọc của tàu rất đẹp

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 18:56 07/08/17  ○ Cập nhật lúc 23:16 Hôm qua
Giao lưu chiếc Đĩa Phật Bà màu của tàu rất đẹp(41cm)

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 23:13 23/11/16  ○ Cập nhật lúc 23:16 Hôm qua
Giao lưu đôi Bình màu xanh chàm của tàu vẽ Sơn Thủy rất đẹp

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 22:42 18/07/17  ○ Cập nhật lúc 21:08 21/04/19
Giao lưu pho tượng La Hán Trường My của tàu rất đẹp

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 23:08 28/01/18  ○ Cập nhật lúc 21:07 21/04/19
Giao lưu Pho tượng Tam Đa chơi cờ men gấm cũ của tàu rất đẹp

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 18:08 16/07/17  ○ Cập nhật lúc 21:07 21/04/19
Giao lưu pho tượng Khổng Minh, hàng Phật Sơn của tàu rất đẹp

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 15:41 15/05/18  ○ Cập nhật lúc 20:19 20/04/19
Giao lưu chiếc Ang bát giác màu xanh chàm của tàu vẽ Bát Tiên rất đẹp

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 21:37 06/04/16  ○ Cập nhật lúc 20:19 20/04/19
Giao lưu chiếc Đĩa Tùng Hạc màu xanh trắng của tàu rất đẹp

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 19:34 20/06/17  ○ Cập nhật lúc 20:19 20/04/19
Giao lưu pho tượng Đạt Ma Sư Tổ men chảy của tàu rất đẹp

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 20:40 20/06/16  ○ Cập nhật lúc 15:45 19/04/19
Giao lưu chiếc Bình màu của tàu vẽ tích Tam Cố Thảo Lư rất đẹp

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 11:51 02/06/18  ○ Cập nhật lúc 15:45 19/04/19
Giao lưu chiếc Chóe giả cổ của tàu vẽ Tứ Kiệt rất đẹp

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 14:00 02/08/15  ○ Cập nhật lúc 15:45 19/04/19
Giao lưu pho tượng Di Lặc đứng men gấm của tàu rất đẹp

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 21:26 12/04/16  ○ Cập nhật lúc 18:17 18/04/19
Giao lưu bộ tượng sứ Tiên Đồng Ngọc Nữ dâng đèn của tàu rất đẹp

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 18:52 13/08/17  ○ Cập nhật lúc 18:17 18/04/19
Giao lưu đôi Thố màu của tàu vẽ Ngũ Lão quần Tùng rất đẹp

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 22:46 06/06/17  ○ Cập nhật lúc 18:17 18/04/19
Trang:    Trước  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Sau