Nguyenvanhuynh 6
Mã số thành viên: 300695
Tham gia từ: 17/07/2017
Điện thoại: 09395
Địa chỉ: Mỹ quý tp Long xuyen an Giang - An Giang
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
E Gl chậu lục giác có bị thương nhẹ.e có làm dấu.

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 22:22 19/02/19
Dã nhận gạch

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 19:26 18/02/19  ○ Cập nhật lúc 21:46 18/02/19
E Gl bình bh xưa.3 đầu voi.lành tít giá 300k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 21:13 17/02/19
Còn 3 cái.2 cái lục giác.với 1 cái song tâm

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 12:28 17/02/19  ○ Cập nhật lúc 17:07 17/02/19
Dã bán

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 23:02 14/02/19  ○ Cập nhật lúc 16:30 15/02/19
E Gl ấm trà lái thêu.mini lành tít giá 900k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 20:10 13/02/19
Đã bán

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 18:25 10/02/19  ○ Cập nhật lúc 20:12 10/02/19
Trang:    Trước  1   2   Sau