Lương Phước Hưng 2
Mã số thành viên: 302179
Tham gia từ: 02/08/2017
Điện thoại: 09067
Địa chỉ: 110/41a Âu Dương Lân phường 3 quận 8 - Tp. Hồ Chí Minh
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Đôn chậu lái thiêu xưa

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 20:38 07/03/19  ○ Cập nhật lúc 22:40 Hôm qua
Đôn i, cốt già, men căn bóng

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 11:17 23/03/19  ○ Cập nhật lúc 22:40 Hôm qua
Lân Lái Thiêu, hàng đẹp, khủng

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 21:55 17/03/19  ○ Cập nhật lúc 16:49 21/03/19
Chậu ngựa kéo xe, loại lớn

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 22:13 15/03/19  ○ Cập nhật lúc 08:59 21/03/19
Voi xưa (Đã giao lưu)

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 11:38 11/03/19
Trúc xinh....59cm ae xem vui (chưa giao lưu)

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 21:49 27/02/19  ○ Cập nhật lúc 09:35 11/03/19
Cặp chậu lái thiêu khủng (đã giao lưu)

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 14:34 09/03/19
Khay trà Biên Hòa xưa

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 09:02 07/03/19  ○ Cập nhật lúc 14:30 09/03/19