TưLúa_TiềnGiang 8
Mã số thành viên: 305205
Tham gia từ: 11/09/2017
Điện thoại: 09371
Địa chỉ: 113 Trần Văn Đang, F9, Q3, Tp.HCM - Tp. Hồ Chí Minh
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
5 chun Nhật. Bán 1.200k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 21:09 27/01/19  ○ Cập nhật lúc 01:50 02/02/19
 1 Bình Luận
13 cái LT nhỏ xíu. Bán 350k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 13:42 27/01/19  ○ Cập nhật lúc 19:25 29/01/19
15cm lành. Bán 350k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 17:55 28/01/19
Bán hết 350k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 17:53 28/01/19
10 cái. Bán 750k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 18:56 20/01/19  ○ Cập nhật lúc 21:15 26/01/19
2 bát tàu cổ 16cm. Bán 550k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 16:13 19/01/19  ○ Cập nhật lúc 18:38 25/01/19
2 dĩa lt 19cm lành. Bán 400k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 19:59 23/01/19
5 chén tàu cổ.bán 550k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 21:57 10/01/19  ○ Cập nhật lúc 15:06 23/01/19
4 món Nhật. Bán 500k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 21:24 21/01/19
4 tô cổ. Bán 400k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 19:42 16/01/19  ○ Cập nhật lúc 20:15 21/01/19
Cao 15cm. Lành nguyên. Bán 450k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 12:16 20/01/19  ○ Cập nhật lúc 10:43 21/01/19
10 bát LT xưa. Bán 450k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 16:15 19/01/19
2 chén 11,5 cm. Bán 350k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 19:50 05/01/19  ○ Cập nhật lúc 20:30 15/01/19