Trần hiền sĩ 9
Mã số thành viên: 311624
Tham gia từ: 06/12/2017
Điện thoại: 09711
Địa chỉ: TP hcm - Tp. Hồ Chí Minh
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Gl bình lái thiêu xưa, vẽ hoa và chữ, cao 48cm..

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 23:04 20/03/19  ○ Cập nhật lúc 15:16 Hôm nay
Gl bình BHT gốm nam bộ xưa, cao 46cm.

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 15:13 13/04/19  ○ Cập nhật lúc 15:16 Hôm nay
Gl bình lái thiêu xưa lành tít cao 48.5cm

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 16:17 22/02/19  ○ Cập nhật lúc 15:16 Hôm nay
Gl bình cổ thành hoá tàu màu, lành

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 06:56 23/12/18  ○ Cập nhật lúc 15:16 Hôm nay
Gl cặp bình tàu màu, hàng cũ, chưa cổ

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 21:33 06/11/18  ○ Cập nhật lúc 10:52 Hôm nay
Gl bình tàu cũ, cao 60cm. Lành tít

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 15:08 24/02/19  ○ Cập nhật lúc 10:52 Hôm nay
Gl cặp chậu gốm tàu cũ vẽ chim hoa lành tít.

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 15:58 21/02/19  ○ Cập nhật lúc 10:52 Hôm nay
Gl bình bht lái thiêu xưa nguyên zin cao 36cm.

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 22:31 18/04/19  ○ Cập nhật lúc 09:46 Hôm nay
Gl bình bht lái thiêu xưa vẽ rồng, có thẩm mĩ miệng cao 39cm.

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 15:28 04/04/19  ○ Cập nhật lúc 09:46 Hôm nay
Gl chậu màu men phun vẽ chim hoa xưa ngang 23cm, cao 19cm

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 14:12 Hôm qua  ○ Cập nhật lúc 09:46 Hôm nay
Gl bình bht lái Thiêu tích Tây Xương Kí, lâm đồ xương vẽ cao 50cm .

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 17:00 31/03/19  ○ Cập nhật lúc 16:00 Hôm qua
Gl bình Sài Gòn vẽ sơn thủy đẹp. Cao 44cm.

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 23:07 25/02/19  ○ Cập nhật lúc 14:37 Hôm qua
Gl bình lục giác Sài Gòn xưa, có răn nhẹ và thẩm mĩ nhẹ cao 40cm

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 17:06 31/03/19  ○ Cập nhật lúc 13:02 Hôm qua
Gl bình lái thiêu xưa vẽ sơn thủy nguyên zin cao 50cm.

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 23:27 02/04/19  ○ Cập nhật lúc 20:01 21/04/19
Gl bình bht gốm Sài Gòn xưa cao 39cm, có thẩm mĩ miệng

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 15:20 04/04/19  ○ Cập nhật lúc 20:01 21/04/19
Trang:    Trước  1   2   3   Sau