|
  Đồng hồ   Âm thanh   Gốm sứ   Đồ gỗ   Thời trang   Dụng cụ   Gia dụng   Đèn   Máy móc cổ   Mắt kính   Trang sức Đồng hồ  Âm thanh  Gốm sứ  Đồ gỗ  Đèn  Thời trang  Dụng cụ  Gia dụng  Máy móc cổ 
 Trần hiền sĩ (8)
Mã số thành viên: 311624
Tham gia từ: 06/12/2017
Điện thoại: 09028
Địa chỉ: TP hcm - Tp. Hồ Chí Minh
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
gl bo tra THDQ lanh tit MS 01.

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 15:23 01/11/18  ○ Cập nhật lúc 22:09 Hôm nay
Gl Mai bình khủng biên hoà xưa. Lành tít

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 15:26 12/11/18  ○ Cập nhật lúc 22:09 Hôm nay
Gl chậu tử sa, trung quốc, lành tít, chậu xưa hiếm gặp.

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 15:23 26/09/18  ○ Cập nhật lúc 22:09 Hôm nay
 1 Bình Luận
Gl chậu lái thiêu xưa, đã trầm xi măng dành trở sen.

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 22:05 02/12/18  ○ Cập nhật lúc 20:57 Hôm nay
Gl bình Sài Gòn xưa cao 45cm. Thương Binh đẹp

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 08:37 06/12/18  ○ Cập nhật lúc 20:57 Hôm nay
Gl bình lái thiêu xưa cao 44 lổi men, lành

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 23:24 14/11/18  ○ Cập nhật lúc 20:56 Hôm nay
gl gacbolech saigon lanh tit co voi

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 18:00 20/10/18  ○ Cập nhật lúc 20:55 Hôm nay
 1 Bình Luận
Gl bình trà lái thiêu xưa màu khủng 6 lít.

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 22:31 11/12/18  ○ Cập nhật lúc 18:20 Hôm nay
 1 Bình Luận
gl bat nhang tau co song long

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 23:26 02/11/18  ○ Cập nhật lúc 15:06 Hôm nay
 1 Bình Luận
Gl cặp bình tàu Củ lành tít, cao 61cm

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 20:35 25/09/18  ○ Cập nhật lúc 15:06 Hôm nay
Gl tu hu tàu cổ toàn lành. Đã bịt đồng

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 07:16 28/11/18  ○ Cập nhật lúc 15:06 Hôm nay
Gl hủ trà tàu cổ, băng mai , lành tít

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 01:49 Hôm nay  ○ Cập nhật lúc 13:27 Hôm nay
Gl chậu xưa, gốm Nam Bộ, lành tít,

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 20:17 15/09/18  ○ Cập nhật lúc 09:00 Hôm nay
Gl cặp bình tàu màu, hàng cũ, chưa cổ

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 21:33 06/11/18  ○ Cập nhật lúc 08:56 Hôm nay
Gl cá hoá long gốm cây mai cao 88cm gần như hoàn hảo

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 07:51 13/12/18  ○ Cập nhật lúc 08:55 Hôm nay
Trang:    Trước  1   2   3   Sau