Trần hiền sĩ 9
Mã số thành viên: 311624
Tham gia từ: 06/12/2017
Điện thoại: 09028
Địa chỉ: TP hcm - Tp. Hồ Chí Minh
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Gl cặp lân gốm cây mai, gần như nguyên zin. Cao 59cm

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 07:56 06/12/18  ○ Cập nhật lúc 11:25 Hôm nay
Gl chậu lái thiêu xưa độc sắc có răn nhẹ một đường đã thẩm mỹ

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 09:44 09/02/19  ○ Cập nhật lúc 11:25 Hôm nay
Gl chậu lục giác lái thiêu xưa bị răn nhẹ , giá chưa ship
2.000.000 ₫


Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 15:51 28/01/19  ○ Cập nhật lúc 11:25 Hôm nay
Gl bình cổ thành hoá tàu màu, lành

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 06:56 23/12/18  ○ Cập nhật lúc 11:24 Hôm nay
Gl bình trà lái thiêu vẽ sơn thủy.

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 15:42 02/02/19  ○ Cập nhật lúc 11:24 Hôm nay
Gl cá hoá long gốm cây mai cao 88cm gần như hoàn hảo

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 07:51 13/12/18  ○ Cập nhật lúc 17:50 Hôm qua
Gl chậu bát giác lái thiêu xưa nguyên zin

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 15:54 28/01/19  ○ Cập nhật lúc 17:50 Hôm qua
Gl choé cây mai màu da lương thẩm mĩ quay . Toàn lành

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 08:10 04/12/18  ○ Cập nhật lúc 17:50 Hôm qua
Gl cặp cò Thành Lễ, có mộc, lổi nhẹ vài vết răn theo thời gian và mõ một con bị gãy dán lại. Cao 73cm

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 23:01 05/09/18  ○ Cập nhật lúc 15:21 Hôm qua

1 người thích
Gl choé củ vạn ninh, cao 62cm, VB 115cm, lành tít

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 20:32 26/08/18  ○ Cập nhật lúc 14:52 Hôm qua
Gl bình tàu cổ khang hy, cao 26cm

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 07:36 13/12/18  ○ Cập nhật lúc 14:52 Hôm qua
Gl bình tàu màu cổ lành tít tích người tk 18

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 18:10 28/12/18  ○ Cập nhật lúc 14:52 Hôm qua
Gl tu hu tàu cổ toàn lành. Đã bịt đồng

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 07:16 28/11/18  ○ Cập nhật lúc 13:15 Hôm qua
Gl chậu bát giác gốm cây mai, màu tím nguyên zin

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 08:08 05/01/19  ○ Cập nhật lúc 13:15 Hôm qua
Gl tượng tàu cũ thdq. Lành tít

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 23:15 19/12/18  ○ Cập nhật lúc 21:10 14/02/19
 1 Bình Luận
Trang:    Trước  1   2   Sau