Trần Thị Mỹ Thọ 4
Mã số thành viên: 314026
Tham gia từ: 17/01/2018
Điện thoại: 09388
Địa chỉ: TP HCM - Tp. Hồ Chí Minh
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Gl chậu lái Thiêu xưa có thẩm mĩ giá chưa ship
1.500.000 ₫


Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 09:43 13/02/19  ○ Cập nhật lúc 11:27 Hôm nay
Gl ấm trà lái thiêu xưa vẽ cổ đồ. Lành tít.

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 09:36 13/02/19  ○ Cập nhật lúc 11:27 Hôm nay
Gacbolech giá chưa ship
2.800.000 ₫


Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 23:36 18/01/19  ○ Cập nhật lúc 11:27 Hôm nay
Gl chậu lái thiêu lành tít. Giá chưa ship
700.000 ₫


Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 09:41 13/02/19  ○ Cập nhật lúc 21:02 Hôm qua
Gl chậu lái thiêu xưa nguyên zin. Lành, giá chưa ship
500.000 ₫


Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 07:27 01/01/19  ○ Cập nhật lúc 21:00 Hôm qua
Gl cặp gối uyên ương lành , giá chưa ship
2.800.000 ₫


Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 07:55 06/01/19  ○ Cập nhật lúc 21:00 Hôm qua
Thanh lí chậu lái thiêu. 01 giá chưa ship
1.000.000 ₫


Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 18:59 03/12/18  ○ Cập nhật lúc 18:50 Hôm qua
Gl gối vẽ sơn thủy, già chát, lành tít. Giá chưa ship
1.500.000 ₫


Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 07:59 06/01/19  ○ Cập nhật lúc 18:49 Hôm qua
Gl 2 hủ trà tàu cũ, chưa cổ, lành tít. Giá chưa ship
1.000.000 ₫


Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 07:02 23/12/18  ○ Cập nhật lúc 18:49 Hôm qua
Gl hủ trà THDQ lành tít , đỏ .giá chưa pvc
600.000 ₫


Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 11:04 15/02/19  ○ Cập nhật lúc 17:51 Hôm qua
Gl hủ trà THDQ lành tít mùa vàng.giá chưa pvc
600.000 ₫


Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 10:47 15/02/19  ○ Cập nhật lúc 17:50 Hôm qua
Gl bộ sơn thủy màu lái thiêu xưa lành

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 23:33 18/01/19  ○ Cập nhật lúc 10:20 Hôm qua
Gl bộ bình trà tàu xưa Cảnh Đức Chấn

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 07:31 13/12/18  ○ Cập nhật lúc 20:33 15/02/19
Gl hủ trà THDQ lành tít , xanh. giá chưa pvc
600.000 ₫


Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 11:57 15/02/19
Thanh lí cặp tượng biên hoà giá chưa ship lành tít
1.200.000 ₫


Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 22:24 28/12/18  ○ Cập nhật lúc 11:54 15/02/19
Trang:    Trước  1   2   Sau