Nguyễn Đào Trọng Nghĩa 6
Mã số thành viên: 321296
Tham gia từ: 06/06/2018
Điện thoại: 09161
Địa chỉ: 178 nam kỳ khởi nghĩa, q. 3 - Tp. Hồ Chí Minh
Thuận mua vừa bán, bớt chút đỉnh để anh em cà phê cà pháo thôi.
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
2 lọ cắm hoa thủy tinh màu xưa
200.000 ₫


Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 22:06 21/04/19  ○ Cập nhật lúc 22:07 21/04/19
2 lọ hoa xưa
400.000 ₫


Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 21:47 21/04/19
2 cái chò gốm Biên Hòa
700.000 ₫


Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 20:38 20/04/19
Con rồng
400.000 ₫


Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 22:44 14/04/19  ○ Cập nhật lúc 16:31 15/04/19
Lọ hoa
200.000 ₫


Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 21:57 05/04/19
Bình hoa Biên Hòa

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 20:59 14/03/19  ○ Cập nhật lúc 22:53 27/03/19
Giao lưu món đồ sứ xưa của nhật
250.000 ₫


Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 22:41 26/02/19  ○ Cập nhật lúc 13:45 16/03/19
Cái chậu rất xưa

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 19:03 10/03/19  ○ Cập nhật lúc 13:45 16/03/19