Hoàng Gia Hùng (Văn Cao) 72
Mã số thành viên: 43655
Tham gia từ: 20/10/2009
Điện thoại: 09746
Địa chỉ: Số 1e Sơn tây Ba đình Hà nội - Hà Nội
Một chữ tín bằng chín chữ vàng
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Rất nhiều ấm tử sa cũ và mới phục vụ anh em!!

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 15:55 30/01/19  ○ Cập nhật lúc 10:16 18/04/19
Bộ ấm sen ếch

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 15:45 05/12/18  ○ Cập nhật lúc 10:16 18/04/19
Ấm lê hình

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 10:30 03/12/18  ○ Cập nhật lúc 10:16 18/04/19
 1 Bình Luận
Tượng tử sa Lục vũ say trà

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 12:41 15/02/19  ○ Cập nhật lúc 12:01 12/04/19
Ấm tiếu anh trúc

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 15:50 05/12/18  ○ Cập nhật lúc 12:47 30/03/19
Ấm quả đào

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 11:37 18/01/19  ○ Cập nhật lúc 08:37 26/03/19
Ấm thạch biều khắc hổ

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 10:54 06/12/18  ○ Cập nhật lúc 09:02 18/03/19
Ấm tiếu anh cũ

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 11:01 06/12/18  ○ Cập nhật lúc 17:11 17/03/19
Ấm tam túc lam sa

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 12:21 22/02/19  ○ Cập nhật lúc 16:45 14/03/19
Ấm lục phương chu sa

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 10:22 03/12/18  ○ Cập nhật lúc 00:03 30/01/19
Ấm bầu bí

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 16:20 17/01/19  ○ Cập nhật lúc 10:54 28/01/19
Ấm như ý

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 16:22 17/01/19  ○ Cập nhật lúc 08:46 23/01/19
Ấm tây thi kinh bát nhã

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 10:21 03/12/18  ○ Cập nhật lúc 12:52 08/12/18