Lân HP (53)
Mã số thành viên: 90569
Tham gia từ: 03/08/2012
Điện thoại: 09367
Địa chỉ: Hải phòng - Hải Phòng
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Thanh lý đĩa vẽ hoa Đào chơi Tết

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 07:27 14/01/19  ○ Cập nhật lúc 17:18 Hôm nay
Thanh lý tượng dilac chơi Tết - 750k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 11:05 13/01/19  ○ Cập nhật lúc 17:18 Hôm nay
Thanh lý Vịm . 750k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 12:56 14/11/18  ○ Cập nhật lúc 13:13 Hôm nay
Thanh lý Lọ hoa men lam cổ thời Minh

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 12:38 02/10/18  ○ Cập nhật lúc 13:00 Hôm nay
Thanh lý đĩa Minh xịn

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 11:04 Hôm nay
Thanh lý đĩa Tàu 22.5cm

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 11:59 31/12/18  ○ Cập nhật lúc 09:49 Hôm nay
Thanh lý Điếu

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 12:11 26/11/18  ○ Cập nhật lúc 09:49 Hôm nay
Kính thỉnh Đức Quan âm

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 07:55 07/12/18  ○ Cập nhật lúc 08:51 Hôm nay
Tượng Lý Bạch men ngọc . Hàng kỹ thuật . 500k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 08:45 13/01/19  ○ Cập nhật lúc 08:51 Hôm nay
Thanh lý bộ TAM ĐA xưa cao 40 cm - 1500k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 09:36 08/11/18  ○ Cập nhật lúc 08:51 Hôm nay
Thanh lý đôi đĩa rồng xưa

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 11:34 07/01/19  ○ Cập nhật lúc 14:49 Hôm qua
Thanh lý 2 tô màu chuẩn cổ vài trăm năm . 900k

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 08:59 19/09/18  ○ Cập nhật lúc 11:50 Hôm qua
Cuối năm mua vôi - Thanh lý bình vôi xưa

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 13:24 10/01/19  ○ Cập nhật lúc 10:06 Hôm qua
Thanh lý đĩa cổ bồng Tàu chuẩn cổ - hiếm gặp

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 12:43 24/12/18  ○ Cập nhật lúc 09:14 Hôm qua
Thanh lý bát Việt . Chuẩn cổ 500 năm . Tuyệt đẹp

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 08:26 12/10/18  ○ Cập nhật lúc 07:51 Hôm qua
Trang:    Trước  1   2   Sau