khoitran 5
Mã số thành viên: 224272
Tham gia từ: 15/01/2016
Điện thoại: 09778
Địa chỉ: bình tân - Tp. Hồ Chí Minh
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Két nước gốm biên hòa lành tít hiếm đồ, đắp nổi , kích thước khủng,

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 21:45 21/01/19  ○ Cập nhật lúc 21:36 15/02/19
Bộ 3 cái bình biên hòa xưa sâu tuổi

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 20:32 10/01/19  ○ Cập nhật lúc 21:36 15/02/19
Ống tranh biên hòa xưa sâu tuổi , hoa văn họa tiếc độc đáo hiếm đồ

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 20:46 23/01/19  ○ Cập nhật lúc 21:36 15/02/19
Bình long hoa biên hòa xưa cốt mộc hiếm gặp

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 00:27 17/09/18  ○ Cập nhật lúc 09:57 15/02/19
Bình phù dung trĩ gốm nam phong mộc lò hiếm gặp

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 20:47 22/09/18  ○ Cập nhật lúc 09:57 15/02/19
Bộ phúc lộc thọ nam bộ xưa lành toàn

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 16:05 22/09/18  ○ Cập nhật lúc 09:57 15/02/19
Chậu tàu chuẩn cổ dòng đồ văn phòng tứ bảo , lành hiếm đồ

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 23:51 15/01/19  ○ Cập nhật lúc 00:02 15/02/19
Bộ ấm trà biên hòa xanh coban chuẩn xưa còn nguyên vẹn sử dụng tốt

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 14:12 19/01/19  ○ Cập nhật lúc 00:02 15/02/19
Bình nhất chi mai gốm nam phong sâu tuổi có mộc lò trôn, hiếm đồ

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 19:02 21/01/19  ○ Cập nhật lúc 00:01 15/02/19
Dầm và lục giác chuẩn xưa sâu tuổi

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 20:51 07/01/19  ○ Cập nhật lúc 13:57 14/02/19
Rồng và voi biên hòa xưa sâu tuổi đồ trước 1975

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 14:19 19/01/19  ○ Cập nhật lúc 13:57 14/02/19
Chậu dáng thống hiếm gặp lái thiêu xưa sâu tuổi đắp nổi có minh văn , hiếm đồ

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 15:46 26/10/18  ○ Cập nhật lúc 13:57 14/02/19
Cặp ống tranh biên Hòa xưa , cốt già sâu tuổi

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 22:40 10/10/18  ○ Cập nhật lúc 12:53 14/02/19
 1 Bình Luận
Bùlệch gốm sài gòn xưa hiếm gặp lành 99%

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 18:11 04/01/19  ○ Cập nhật lúc 12:53 14/02/19
Bức tượng bồ tát gốm tàu Bạch định xưa cũ lành tít, hiếm gặp , rất thần thái chúc người hữu duyên

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 15:54 19/10/18  ○ Cập nhật lúc 12:53 14/02/19
Trang:    Trước  1   2   3   4   5   6   7   8   9   Sau