Trần Minh Đông 33
Mã số thành viên: 55834
Tham gia từ: 05/01/2011
Điện thoại: 091876
Địa chỉ: E12/355B QL50 - Đa Phước - Bình Chánh - Tp. Hồ Chí Minh
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
KM 30.4 : Bình Vạn Ninh Giá 5 Triệu Chưa Ship .

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 10:31 15/04/19  ○ Cập nhật lúc 11:07 Hôm nay
KM 30.4 : Bình Vạn Ninh Cổ Giá 6 Triệu Chưa Ship .

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 10:08 Hôm nay  ○ Cập nhật lúc 11:07 Hôm nay
KM 30.4 : Cặp Bình Màu TK 19 Vẽ Kín Giá 15 Triệu Chưa Ship .

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 09:55 Hôm nay  ○ Cập nhật lúc 11:07 Hôm nay
 1 Bình Luận
Bình Càn Long TK18 Hoàn Hảo Rất Hiếm

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 08:44 07/12/18  ○ Cập nhật lúc 08:17 Hôm nay
Mai Bình Màu TK 19 Chuẩn Chỉ

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 09:39 24/01/19  ○ Cập nhật lúc 08:17 Hôm nay
 3 Bình Luận
KM 30.4 : Bình Cổ Thành Hóa Giá 5Triệu Chưa Ship .

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 21:38 23/04/19  ○ Cập nhật lúc 08:17 Hôm nay
KM 30.4 : Bình Cổ Thành Hóa Giá 8 Triệu Chưa Ship .

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 10:28 15/04/19  ○ Cập nhật lúc 07:27 Hôm nay
Đôn Lái Thiêu Xưa 1.2 Triệu Chưa Ship .

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 20:36 Hôm qua  ○ Cập nhật lúc 07:26 Hôm nay
Cặp Bình Sài Màu Gòn Rất Đẹp

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 21:01 21/04/19  ○ Cập nhật lúc 20:51 Hôm qua
Chậu Lái Thiêu Xưa 400K . Chưa Ship

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 20:33 Hôm qua
Bình Thành Hóa Vẽ Chim Hoa Rất Đẹp

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 08:59 09/12/18  ○ Cập nhật lúc 15:58 Hôm qua
 2 Bình Luận
KM 30.4 : Cặp Lân Treo Tường Gốm Lái Thiêu Xưa Giá 3,5 Triệu Chưa Ship .

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 10:06 19/04/19  ○ Cập nhật lúc 15:09 Hôm qua
KM 30.4 : Bộ Tam Thánh THDQ Giá 4 Triệu Chưa Ship .

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 15:28 18/04/19  ○ Cập nhật lúc 15:09 Hôm qua
KM 30.4 : Hủ Trà Cổ Kì Lân Tống Tử Giá 5Triệu Chưa Ship .

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 21:33 23/04/19  ○ Cập nhật lúc 15:09 Hôm qua
Bình Màu TK 19 Vẽ Siêu Đẹp

Phố Gốm Sứ  ○ Đăng lúc 10:55 06/10/18  ○ Cập nhật lúc 14:18 Hôm qua
Trang:    Trước  1   2   3   4   Sau